Ludvik Lindholm

Leikearkistosta löytyi fil.maist. Ludvik Leander Lindholmin nekrologi, joka on julkaistu 18.7.1941 ESS:ssa. Hän oli lyseon matematiikan, fysiikan ja kemian nuor. lehtori 1924-41
ESS