Lahden lyseossa voi suorittaa saksan virallisen kielitutkinnon

Lahden lyseossa voi suorittaa saksan virallisen kielitutkinnon

12.11.2015

Lahden lyseo on nyt virallinen Deutsches Sprachdiplom -oppilaitos. Tunnustuksen Lahden lyseolle luovutti Saksan suurlähettiläs Dorothee Janetzke-Wenzel.

Saksan kielidiplomi, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz eli DSD on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset. Kielidiplomikokeet koostuvat neljästä osiosta, jotka mittaavat tekstin tuottamisen taitoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja suullista kielitaitoa.

Kirjalliset kokeet tarkastetaan ja arvioidaan Saksassa, mutta suullinen koe arvioidaan Lahden lyseossa. Tutkinnon suorittaminen on Lahden lyseon opiskelijoille maksutonta.

Lahden lyseo on 16. lukio, jossa tutkinnon voi Suomessa suorittaa. Lahdessa tutkinnon voi suorittaa myös Lahden yhteiskoulun lukiossa.

Dorothee Janetzke-Wenzel (kuvassa vasemmalla) on toiminut Saksan suulähettiläänä Suomessa vuodesta 2014 alkaen. Tunnustuksen vastaanotti rehtori Tero Matkaniemi (kuvassa oikealla).

Lisätietoja:
Lahden kaupungin sivistystoimiala, Lukiokoulutuspalvelut
Lahden lyseo
rehtori Tero Matkaniemi, 050 559 7968
saksan lehtori Riitta Heikkilä, 044 725 6015

Kuva Pauliina Hautala