Kun lyseon pojat maaherraa tarvitsivat

Maaherralle - anomus 1956

Maaherran lupa 1956

Lueskelin netistä otteita lyseon historiasta ja havaitsin, ettei meidän luokkamme materiaalia juuri löydy.
Oheiset skannaukset kertovat maaherrojen tärkeistä tehtävistä silloin kun heitä vielä oli.
Ei penkinpainajaisia silloin niin vaan pidetty. Teimme Esko Lehden kanssa maaherralle anomuksen, jotta me pojat saisimme viettää penkinpainajaiset yhdessä kouvolalaisten tyttöjen kanssa Kausalassa, Simolan Kisalinnassa 18-19. helmikuuta 1956.
Luvan mukaan ”Lääninhallitus on tämän anomuksen käsitellyt ja nojautuen julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanosta pyhäpäivinä 8 päivänä huhtikuuta 1938 annetun asetuksen 2 §:ään, niinkuin se on muutettuna 11 päivänä kesäkuuta 1948 annetussa asetuksessa, on myöntänyt hakijalle luvan saman asetuksen I §:ssä olevien määräysten estämättä järjestää anomuksessa mainitun huvitilaisuuden, ehdolla, että tilaisuus on täysin suljettu, johon vain anomuksessa mainituille henkilöille on osanotto sallittu ja että se ei kestä 19.2.56 vastaisena yönä myöhempään kuin kello 0.I. Lupa huvitilaisuuden järjestämiseen on erikseen haettava säädetyssä järjestyksessä asianomaiselta poliisiviranomaiselta. Hämeenlinnassa helmikuun 7 päivänä 1956.”
Maaherra S. Mattson
Ylim.esittelijä Yrjö Reilä
Kirjoitin luvan puhtaaksi, koska skannaustulostetta on vaikeaa lukea. Luvan antamiseen tarvittiin useiden henkilöiden työpanos.
Kevätterveisin,
Markku Seppälä, LKT
emeritusprofessori HY/HYKS
synnytys- ja naistentaudit