Antti Raipala

Antti Raipala

Rehtori Antti Raipala

Lahden lyseon pitkään eläkkeellä ollut kunniarehtori Antti Vilhelm Raipala kuoli Lahdessa tammikuun 2. päivänä 2007. Hän oli syntynyt Hämeenkyrössä 19.2.1907. Suoritettuaan teologian erotutkinnon 1932 sekä opettajan pätevyyteen kuuluvat opinnot, alkoi hänen liki 40 vuotta kestänyt koulutyö opettajana ja myöhemmin poikalyseon rehtorina Lahden lyseossa. Eläkkeelle hän siirtyi täysin palvelleena 1.1.1972.

Antti Raipalan rehtorin ura alkoi varsin dramaattisissa merkeissä kevätlukukauden alkaessa 1951. Koulun pitkäaikainen rehtori A. A. Tähtinen oli kuollut joululomalla ja vararehtori Raipala määrättiin rehtorin tehtäviin 24.1.1951 alkaen. Tätä kunniakasta virkaa hän hoiti keskeytyksettä eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Lausuessaan rehtori Tähtisen muistosanoja Raipala totesi:  ”Koulu ja sen menestys olivat hänelle kaikki kaikessa”. Nämä sanat kuvaavat mitä parhaimmin suuresti kunnioittamamme rehtori Raipalan omaa koulu-uraa lahtelaisten ja useiden naapurikuntien poikien kasvattajana ja kouluttajana.

Antti Raipalan rehtorikaudelle osuivat monet yhteiskunnalliset mullistukset. Suuret ikäluokat olivat juuri tulossa kouluikään ja oppikoulut pursuivat oppilaita, niin myös lyseossa. Parhaimmillaan poikia oli yli 850 iältään 11 ja 20 välillä. Tällaisen joukon hallitseminen oli varmasti vaativa tehtävä. Lyseon lisärakennuksen tarve tuli ajankohtaiseksi Raipalan kaudella. Ja vihdoin syksyllä 1963 uusi lisärakennus voitiin ottaa käyttöön.  Entiset oppilaat muistavat rehtoriaan lämmöllä ja suuri arvo annettiin hänen taitavalle poikapsykologialleen. Pojat saivat kasvaa demokraattisessa ja humanistisessa hengessä, kurista ja isänmaallisuudesta pitivät muut opettajat huolen.

Rehtori Raipala toimi vuosikymmeniä keskeisissä yhteiskunnallisissa, kirkollisissa ja kulttuuritehtävissä. Hämeenkyrön maatilan hoito, erityisesti museo- ja puutarhaharrastus olivat hänen sydäntään lähellä.

Lahden lyseon monet tuhannet poikakoulun kasvatit tuntevat surua oman rehtorin elämän päättyessä. Yhteinen on kuitenkin suuri kunnioituksemme hänen liki sadan vuoden ikään yltänyttä elämäänsä kohtaan.

Lahden Lyseon Senioriyhdistyksen kunniajäsenen muistolle

Heikki Kolunen

Lahden Lyseon lukion apulaisrehtori, Lahden Lyseon Senioriyhdistys ry:n sihteeri. (Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 2007)