Vuosikokous 15.3.2017

Date: 15.3.2017
Time: 17:00  to  18:00