eKirjan päivitykset

Lyseon e-kirjan 1. päivitys huhtikuussa 2024

Lyseon e-kirjan tunnukset on pääosin jaettu helmikuussa 2024, yhteensä 180 kpl. Lisää saa maksamalla jäsenmaksun, 10 €.

Ensimmäisen päivityksen sisältöä:

  1. Joitain korjauksia aiempiin juttuihin ja kuviin 
  2. Luokkakuvia 1921–1960, joista osa vielä puuttuu (kuvia ei ole ehkäpä otettu tai ei ole löydetty)
  3. Oppilaspotretteja nimin kohdan 2. luokkakuvista kerättyinä yli 9000 kpl tällä hetkellä
  4. Päivitys saataneen kokonaan tehtyä huhtikuun 2024 aikana

Luokkakuvat, eivätkä potretit, ole aina tarkkoja,  johtuen mm. kameroiden ja kuvaustekniikan, kuvien kehittämisen ja valaistuksen johdosta.

Lyseon arkistoista, Lahden kaupungin Keskusarkistosta ei ole jokaista luokkakuvaa löydetty! Siksi olisi toivottavaa, jos kirjan lukijalta löytyisi paperisia ja hyväkuntoisia luokkakuvia, joita päivityksestä puuttuu, niin niistä voisi ilmoitta joko Heikki Koluselle tai Reijo Nikkiselle, jotta nekin voitaisiin skannata ja liittää tietoineen lyseon e-kirjaan. heikki.kolunen@gmail.com.

Oppilaitten potreteissa on kuvassa olevan oppilaan nimi, joka olisi syytä tarkistaa, ja tarvittaessa lähettää korjauspyyntö e-mail-osoitteeseen r.nikkinen@gmail.com.

Korjauspyynnössä on mainittava luokkakuvan vuosi ja luokan tunnus (I A, II A jne..) sekä virheellinen nimi ja haluttu korjattu nim.

On myös tarkistettava luokkakuvan kuvausvuosi, esim. 1960. Joissakin tapauksissa on samana lukuvuonna otettu sekä syksyllä että keväällä luokkakuva samasta luokasta.

Luokkakuvissa on usein myös opettaja nimettynä. Luokkakuvassa oleva opettaja ei välttämättä ole vuosikertomuksessa mainittu luokanvalvoja, joten sitä ei tarvitse korjata.

Joidenkin nimien edessä on + merkki, mikä tarkoittaa edesmennyttä opettajaa tai oppilasta. Niissäkin voi olla virheitä, joten korjauksia ja täydennyksiä odotetaan.

Usein voi vuosikertomuksessa olla enemmän nimiä kuin on oppilaita luokkakuvassa ja potretteja. Kuviin eivät kaikki ole aina päässeet. Lisäksi varsinkin ulkokuvissa on kuviin pyydetty tai on tullut lyseon pihalla olleita, jotka eivät ole luokkakuvan luokalta, joten niiden tunnistaminen voi olla mahdotonta.

t. Heikki Kolunen, Reijo Nikkinen