Lahden Lyseon senioriyhdistys ry.

Lahden Lyseon senioriyhdistys ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lahden lyseon  ja sen jatkajakoulujen entisten oppilaiden ja opettajien yhdyssiteenä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, retkiä ja tapaamisia sekä jakamalla koulunsa päättäneille stipendejä.

Käytännön asioiden hoitamiseksi on yhdistys jakautunut kahteen jaostoon: viralliset asiat hoidetaan rekisteröidyn yhdistyksen toimesta ja kokoontumiset hoidetaan Lyseon Poikien toimesta. Viimemainittuun jaostoon kuuluu myös tyttöjä!

Yhdistyksen säännöt ja viralliset asiakirjat laitetaan kohtaan ”Jäsenille”.

Maaliskuun 20. pnä 2019 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitukseen seuraavat lyseolaiset:

Puheenjohtaja Timo Suvisilta

Hallituksen jäsenet:  Sirpa Kuosmanen, Erkki Lakkakorpi, Martti K. Lehto, Heikki Ristola, Seppo Peltomaa  ja Heikki Kolunen, joka hoitaa sihteerin ja arkistonhoitajan tehtävät.

LIITY JÄSENEKSI:

MAKSA JÄSENMAKSU JA LÄHETÄ S-POSTITIETOSI SIHTEERILLE!

LAHDEN LYSEON SENIORIT RY.

TILI    NORDEA FI68 1519 3006 1052 88     10,00 €